Interesse in de vacature Monteur Beveiligingen?

Monteur Beveiligingen

1.  Doel van de functie
Het preventief en correctief onderhouden, installeren, programmeren en in bedrijfstellen van diverse (brand)beveiligingssystemen. Tevens deelnemend aan de 24 uur storingswachtdienst.

2. Plaats in de organisatie
Wordt hiërarchisch aangestuurd door de afdelingsverantwoordelijke en werkt onder functionele leiding van een leidinggevend medewerker.

3. Resultaatgebieden en taken

3.1 Preventief en/of correctief onderhouden van diverse beveiligingssystemen
Het uitvoeren van correctief onderhoud, het analyseren en oplossen van storingen in beveiligingssystemen. Het uitvoeren van het jaarlijks preventief onderhoud op diverse beveiligingssystemen volgens de geldende normen.

3.2 In bedrijfstellen systemen
Het op basis van een projectplan (of delen van) de (brand)beveiligingsinstallatie in bedrijf stellen (programmeren, testen, en het opleveren van de installatie aan de klant). Zorgt voor de overdracht en aansturing van derden zoals installateurs. Woont indien nodig bouwvergaderingen bij.

3.3 Tekeningenpakket
De zorg voor het “as built” maken van het tekeningenpakket in samenwerking met de Tekenaar/Constructeur van JGL Beveiligingen BV.

3.4 Materiaal en administratie
Het tijdig signaleren van aanvullende materiaalbehoeften en eventuele afwijkingen. Het zorg dragen voor correct ingevulde en afgetekende opleverings- en montagebonnen, kostendeclaraties en verantwoording van uren- en materiaalverbruik. Het tijdig inleveren van deze documenten.

4.  Verantwoordelijkheden 
Functionaris is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderhouden en in bedrijfstelling van de systemen.
Functionaris is verantwoordelijk voor het geven van de juiste uitleg aan de klant en is verantwoordelijk voor het geven van de juiste instructies aan externe monteurs m.b.t. de systemen.

5. Bevoegdheden
Functionaris werkt zelfstanding binnen de door de Projectmanager van JGL Beveiligingen BV opgestelde planning.
Functionaris is bevoegd om naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in de plaatsing van componenten en apparatuur.

Bovengenoemde taken en werkzaamheden kunnen zowel in opdracht van de opdrachtgever van JGL Beveiligingen BV zijn als ook in opdracht van Jacobs Elektro Groep.