Interesse in de vacature Projectcoördinator beveiligingen?

Projectcoördinator beveiligingen

Organisatie
• Rapporteert aan Manager Projecten JGL Beveiligingen

Hoofdtaken: 
• Bestuderen/voorbereiden stukken van multidisciplinaire projecten.
• Het eventueel engineering van integrale beveiligingsprojecten.
• Opstellen projectplanning.
• Deelname aan:
- werkbesprekingen;
- coördinatie besprekingen;
- bouwvergaderingen samen met projectleider/ projectmanager;
- directievergaderingen (n.t.b.);
- overleg met beveiligingsinstallateur / leveranciers;
- adhoc overleg met opdrachtgever en gebruiker.
• Opstellen lijsten gewenste werktekeningen.
• Controle werktekeningen.
• Bijhouden wijzigingen ten opzichte van het bestek en zorgen voor akkoord verklaringen.
• Activeren installateur voor het op tijd aanleveren meer- en minderwerken.
• Controle meer- en minderwerken.
• Bijhouden lijst meer- en minderwerken en opdrachten.
• Rapporteren betreffende voortgang van het werk ten opzichte van de dagplanning.
• Rapporteren betreffende de uitvoering van het werk.
• Dagelijkse inspectie van de werkzaamheden.
• Wekelijkse controle en rapportage betreffende de voortgang van het werk ten opzichte van de planning.
• Controle van levertijden bij leveranciers en rapportage van afwijkingen ten opzichte van de planning.
• Het organiseren van testen betreffende gedeelten van het werk, zodanig dat eventuele afwijkingen van de gewenste situatie zo vroeg mogelijk worden onderkend en op tijd gecorrigeerd kunnen worden.
• Controle van de voorbereidingen voor de revisietekeningen.
• Vooropname van systeemdelen.
• Testen van de samenhang van systeemdelen.
• Toezien op het opstellen van controlelijsten door de installateur.
• Steekproeven betreffende de controlelijsten uitvoeren.
• Vooropname van de gehele installatie met rapportage, advies betreffende afwijkingen en afstemming met de installateur.
• Oplevering van de gehele installatie met de gehele installatie met rapportage, advies betreffende afwijkingen en afstemming met de installateur.
• Controle van het proces om de afwijkingen van de oplevering te herstellen.
• Oplevering van de afwijkingen.
• Oplevering na afloop van de garantieperiode.

Bovengenoemde taken en werkzaamheden kunnen zowel in opdracht van de opdrachtgever van JGL Beveiligingen zijn als ook in opdracht van Jacobs Elektro Groep.

Opleiding en ervaring:
• MBO/HBO niveau;
• Productkennis beveiligingssystemen;
• Kennis van de projectorganisatie, plannings- en kostencalculatiemethodiek;
• Kennis van mogelijkheden en prijsniveau van leveranciers van componenten en externe installatiebedrijven;
• Kennis van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.