Interesse in de vacature Administratief binnendienstmedewerker beveiligingen?

Administratief binnendienstmedewerker beveiligingen

Doel van de functie
• Het ondersteunen van het administratieve proces bij de service- en projectenafdeling van een elektronisch beveiligingsbedrijf.
 
Plaats in de organisatie
• Wordt hiërarchisch aangestuurd door de afdelingsverantwoordelijke en/of directie.
• Geeft in voorkomend geval functioneel aansturing aan meerdere (assisterende) medewerkers, zoals inbedrijfstellers of beveiligingsmonteurs.

Taken

Administratieve taken
• Het beheren van de bestaande klantgegevens en het verwerken van mutaties bij bestaande klanten in de database;
• Verwerken werkbonnen;
• Verwerken en versturen van servicerapportages;
• Opmaken van certificaten;
• Opmaken facturen;
• Het te woord staan van (potentiële) klanten, aannemen en eventueel plannen van storingsmeldingen;
• Het, in samenwerking met de directie, opstellen van offertes, contracten e.d.;
• Het versturen/opstellen van opdrachtbevestigingen;
• Secretariële werkzaamheden.

Ontwikkeling
• JGL Beveiligingen is een bedrijf in ontwikkeling. Voor onze medewerkers zijn er volop kansen om mee te groeien in het bedrijf.

Verantwoordelijkheden
• Functionaris is mede verantwoordelijk voor alle administratieve activiteiten tot en met de oplevering van het project en bij voortzetting gedurende de looptijd van het contract;
• Functionaris is verantwoordelijk voor het juist en accuraat bijhouden van de genoemde activiteiten in 3.1.

Bevoegdheden
• Functionaris mag suggesties aandragen ter verbetering van het primaire administratieve proces;
• Functionaris werkt met standaard verkoopprijzen en kortingen. Voert overleg met leidinggevende of directie bij afwijkingen van de standaard verkoopprijzen, aanbiedingen en leveringsmarges dan wel het verstrekken van kortingen, acties en aanbiedingen.

Opmerkingen
• Bovenstaande tekst is geen uitputtende omschrijving van alle werkzaamheden. De functionaris is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid aan hem op te dragen werkzaamheden uit te voeren.

Regio
De uitvoering van de functie vindt in principe plaats op kantoor in Breda. In voorkomende gevallen kan de medewerker op een andere locatie te werk gesteld worden.